برچسب زده شده با: TopicsWIRED30TypographyGraphic Designartificial intelligencelanguages

هوش مصنوعی به این زودی ها الفبا را دوباره اختراع نمی کند

اردیبهشت 4, 14020 10

نگاه کردن به تایپوگرافی توسعه یافته توسط هوش مصنوعی مانند نگاه کردن به حروف غوطه ور در آب های عمیق، تاب خورده و مبهم است. به نظر می رسد کپی از یک کپی است. کلمات به سختی قابل تشخیص هستند، اما شکل اصلی گم شده است. تایپوگرافی هوش مصنوعی، از نظر خیریه، بد است. یک نمونه اخیر از این پدیده، Word-As-Image for Semantic Typography است، یک مقاله که در آن نویسندگان ناشناس ابزاری را پیشنهاد می‌کنند که […]

×