برچسب زده شده با: TopicsPlaintextLyftCitiesUberElectric Vehiclespublic transportationsharing economyStartupson-demand economyEntrepreneurs

Vibe Shift Lyft نشان دهنده پایان رویای اقتصاد گیگ است

فروردین 18, 14020 26

هفته گذشته، Lyft ناگهان اعلام کرد که بنیانگذاران آن، رئیس جمهور لوگان گرین و مدیر عامل، جان زیمر، کنار خواهند رفت. از شرکت سواری پس از 11 سال. دیوید ریشر، مدیر اجرایی سابق مایکروسافت و آمازون که از سال 2021 در هیئت مدیره Lyft بوده است، سکان هدایت را بر عهده خواهد گرفت. در اواخر این ماه. تغییر C-suite Lyft ناگهانی بود، اما به سختی تعجب آور بود. برای یک چیز، به نظر می رسد […]

×