برچسب زده شده با: TopicsLGBTQ+National Affairsdisinformationhealthcarecybersecurity

یک گروه ضد ترانس دکتر 10000 فایل محرمانه را فاش کرد

اردیبهشت 12, 14020 93

در حالی که مطالب صریحاً مذهبی نیستند، به وضوح هدفشان این است که ازدواج همجنس‌گرایان را به عنوان رفتاری نابهنجار و غیراخلاقی نشان دهند. همچنین به پزشکانی که توسط این گروه لابی می‌شوند، گفته می‌شود که از بیماران بخواهند که راهنماهای والدین مبتنی بر مسیحیت را خریداری کنند، از جمله راهنماهایی که به والدین کمک می‌کند تا موضوع رابطه جنسی با کودکان 11 و 12 ساله خود را مطرح کنند. این کالج به والدین پیشنهاد […]

×