برچسب زده شده با: TopicsEmissionsFuel EconomyPolicyElectric VehiclesHybridstrafficcarsRegulation

ایالات متحده می‌خواهد «حفره SUV» را ببندد که خودروها را بزرگتر می‌کند

فروردین 25, 14020 25

قوانین جدید سخت در مورد آلودگی ناشی از وسایل نقلیه، که توسط آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده در این هفته پیشنهاد شده است، می تواند یکی از آنها را تغییر دهد. از بزرگترین صنایع جهان است و نحوه رفت و آمد میلیون ها نفر را تغییر می دهد. به گفته مقامات دولتی، هدف این است که وسایل نقلیه الکتریکی بسیار بیشتری را در مسیرهای بسیار بیشتر دریافت کنید. اما راه دیگری برای نگاه کردن […]

×