برچسب زده شده با: Topicsartificial intelligenceneural networksChatGPTOpenAI

برخی از Glimpse AGI در ChatGPT. دیگران به آن سراب می گویند

فروردین 29, 14020 20

سباستین بابک، یک محقق یادگیری ماشین در مایکروسافت، سپتامبر گذشته یک شب از خواب بیدار شد و به هوش مصنوعیفکر کرد. >—و تک شاخ. Bubeck اخیراً به GPT-4، یک الگوریتم قدرتمند تولید متن از OpenAI و ارتقای مدل یادگیری ماشینی در قلب ربات چت بسیار محبوب ChatGPT. Bubeck بخشی از تیمی بود که برای ادغام سیستم هوش مصنوعی جدید در موتور جستجوی Bing مایکروسافت کار می کرد. اما او و همکارانش از اینکه چقدر GPT-4 با هر چیزی که قبلا دیده […]

×