برچسب زده شده با: موضوعاتWIRED30Books

رمان ژانر استاد جدیدی دارد

اردیبهشت 12, 14020 13

درست است. ما توسط آن رزرو شده‌ایم. مرزهای ما را نهادهای خشن مشخص می کنند. منظورم این است که در بخش داخلی، ما یک مجموعه زندان صنعتی بسیار قوی داریم که سرانه افراد بیشتری را نسبت به هر کشور دیگری در جهان زندانی می کند. و در بعد خارجی، ما بزرگترین ارتش جهان را داریم. من فکر نمی کنم حتی افراطی باشد که بگوییم این هر دو نهاد خشونت آمیز هستند. نمی توانم تصور کنم […]

×