برچسب زده شده با: موضوعات کتاب گزیده کتاب کشتیرانی نیروی دریایی

فرودگانی که از کشتی شکسته خود یک شهر ساختند

فروردین 30, 14020 14

همانطور که ارزان نگاه می‌کرد، بولکلی، بایرون و تیم کوچکی از استخدام‌کنندگان با یک قایق به راه افتادند. اکنون رفاه کل گروه در دست آنها بود. همانطور که در کنار تکه‌های  شرط‌بندی پارو می‌زدند، امواج آن‌ها را کوبیدند. هنگامی که قایق آنها به مرد جنگی متصل شد، آنها روی لاشه ها لغزیدند، در امتداد عرشه غاردار و تیرهای ترک خورده خزیدند، که حتی زمانی که مردان بالای سر آنها نشسته بودند، همچنان در حال شکستن […]

×