برچسب زده شده با: موضوعات نقطه فیزیک برآورد مقاومت هوا ستارگان فیزیک تحلیل فیلم جاذبه

فیزیک جت پک های ماندالوریا (نکته: آنها جت پک نیستند)

اردیبهشت 14, 14020 10

بگذارید بگوییم نیازی نیست تا این حد پرواز کنید. موتور جت چطور؟ اینها چیزهایی هستند که عمدتاً در هواپیماهای تجاری می بینید، اما از موتورهای جت بسیار کوچک نیز می توان برای ساخت یک جت پک واقعی. دقیقاً مانند موشک ها، موتورهای جت نیز نیروی رانش تولید می کنند. شلیک جرم از پشت، که بیشتر فقط هوا است. انرژی حاصل از احتراق سوخت جت است که شبیه نفت سفید است و از نفت ساخته می […]

×