برچسب زده شده با: موضوعات طولانی می‌خوانندجنس سلامت جنسیتحفره خرگوش

My Balls-Out Quest برای دستیابی به کیسه بیضه کامل

فروردین 31, 14020 139

می توانم بگویم از زمانی شروع شد که 33 ساله شدم—سال عیسی من، سالی که عهد کردم از اضطراب فراتر بروم. و فرسودگی و انجام مهمترین کارم، سالی که از غار انزوای همه گیر و والدین زودرس و زوج درمانی به عنوان دومین آمدن خودم بیرون بیایم. اما من یک هزاره هستم، نه یک مسیحا. حقیقت این است که جستجوی من برای تولد دوباره چند ماه بعد با پیام Slack در مورد دئودورانت توپ شروع […]

×