برچسب زده شده با: موضوعات خودران اتومبیل ترافیک حمل و نقل عمومی ایمنی شهرها زیرساخت حمل و نقل انبوه سانفرانسیسکو جنرال موتورهای WaymoAlphabet

فیلم داش‌کم ماشین‌های بدون راننده را نشان می‌دهد که در سانفرانسیسکو مسدود شده‌اند

فروردین 21, 14020 16

اتوبوس گیر کرده بود. خط 54 فلتون سانفرانسیسکو به سمت شرق در حال حرکت به سمت یک خیابان مسکونی باریک بود که یک SUV سفید رنگ که از طرف دیگر می آمد در وسط جاده متوقف شد. غروب یکشنبه بارانی ماه گذشته بود، و راننده اتوبوس به شیشه جلو خم شد و از میان مه به چراغ‌های خطر تپنده SUV نگاه کرد و سپس با تعجب گفت: “لعنتی؟ راننده ماشین نیست؟!” 54 که توسط یک […]

×