برچسب زده شده با: موضوعات جلد داستان طولانی خوانده شده تغییر اقلیم انرژی زمین شناسی انرژی های تجدیدپذیر

از کجا می توان انرژی برای نجات جهان پیدا کرد

اردیبهشت 14, 14020 9

به دلیل شرایط امیدوارکننده در شهرستان استار و هیدالگو، جیمی به تعداد انگشت شماری از مردم آنجا البته تیم سیج. مدیر خدمات عمومی شهر مک آلن، که به شدت می خواهد یک کارخانه زمین گرمایی برای شهرش بسازد. او با داریو گوئرا، یک مهندس آب محلی که سال ها انجیل زمین گرمایی را موعظه می کرد صحبت می کرد. با این حال، یکی از افرادی که او ندیده بود، جیمز مک آلن بود. بنابراین، اواخر […]

×