برچسب زده شده با: موضوعات اقیانوسی محیط زیست حیوانات پلاستیکی

عوارض جانبی مضر پاکسازی اقیانوس

اردیبهشت 14, 14020 18

ایگر تاکید می‌کند که TOC می‌خواهد مطمئن شود که تلاش‌هایش برای تمیز کردن پلاستیک به حیات دریایی کمک می‌کند نه به آن آسیب می‌زند. او می گوید، اما این پیچیده تر از تلاش برای به حداقل رساندن میزان حیات دریایی خارج شده از اقیانوس همراه با پلاستیک است. اگر سخت‌پوستان یا شقایق‌های دریایی از مناطق دیگر به زباله‌های پلاستیکی بچسبند و به وسط اقیانوس آرام بروند، می‌توانند از نوستون در آنجا تغذیه کنند. آیا حذف […]

×