برچسب زده شده با: ماشین ها

ممکن است خودروی دست دوم شما به زودی با هزینه اشتراک عرضه شود

فروردین 17, 14020 108

به رانندگان خودروهای دست دوم که خودروسازان خط مستقیمی با آنها دارند – چه از طریق ایمیل یا برنامه – اغلب دوره های آزمایشی رایگان ارائه می شود که هدف آنها جذب مشتری به مدل اشتراک است. مالکیت خودرو اما بسیاری از رانندگان خودروهای دست دوم به راحتی مورد هدف قرار نمی گیرند، به ویژه آنهایی که خودروهای خود را از طریق شبکه های کنترل شده توسط نمایندگی های خودروسازان خریداری نمی کنند. نظرسنجی در […]

×