برچسب زده شده با: زنجیره تامین

دی 11, 13480 15

به‌روزرسانی‌ها حاوی داده‌های ضروری مانند تغییرات باند فرودگاه و کمک‌های ناوبری هستند و هر 28 روز یک بار طبق یک برنامه، که قبلاً تا سال 2029 تنظیم شده است.  “امروزه بدست آوردن فلاپی دیسک بسیار سخت است. ما در واقع آنها را از آمازون دریافت می کنیم. آنها بسیار حساس و مستعد شکست هستند، بنابراین در بهترین حالت می‌توانیم از هر کدام سه بار استفاده کنیم، سپس باید آن را دور بریزیم. اما ما باید […]

×