برچسب زده شده با: دادگاه عالی ایالات متحده

دادگاه عالی ایالات متحده اینترنت را درک نمی کند

اسفند 3, 14010 35

بسیاری از اقداماتی که جمهوری‌خواهان را خشمگین کرد، اقداماتی بود که توسط متمم اول قانون اساسی ایالات متحده محافظت می‌شد که آزادی بیان را تضمین می‌کند. این حمایت ها اساساً از نظر قانونی غیرقابل تعرض هستند، بنابراین قانونگذاران به جای آن بخش 230 را هدف قرار دادند. از سال 2018، محافظه کاران برجسته خواستار تغییراتی در قانون شدند که صراحتاً به حمایت های بخش 230 از مسئولیت مربوط به نحوه برخورد شرکت ها با سخنان […]

×