برچسب زده شده با: داده های ماهواره ای نشان می دهد که روسیه چگونه غلات اوکراین را نابود کرده است

داده های ماهواره ای نشان می دهد که روسیه چگونه غلات اوکراین را نابود کرده است

شهریور 24, 14010 214

داده های ماهواره ای نشان می دهد که روسیه چگونه غلات اوکراین را نابود کرده است بر اساس تقریباً 10 میلیون متریک تن غلات اوکراین تحت تأثیر تهاجم روسیه قرار گرفته است. تحلیل جدید تصاویر ماهواره ای. یکی از شش تأسیسات ذخیره غلات اوکراین – که مجموعاً ظرفیت 58 میلیون تنی دارد – تحت تأثیر درگیری قرار گرفته است، یا از طریق آسیب، تخریب یا تحت کنترل روسیه قرار گرفته است. رصدخانه Conflict، سازمانی که […]

×