برچسب زده شده با: تشخیص چهره

این دانش آموز در حال شرکت در نرم افزار آزمون “غرض دار” است

فروردین 16, 14020 24

پرونده حقوقی Pocornie هنوز ادامه دارد. در دسامبر، موسسه هلندی حقوق بشر صدور یک حکم موقت مبنی بر اینکه قویاً مشکوک است که نرم افزار مورد استفاده VU Amsterdam تبعیض آمیز بوده است صادر کرد و به دانشگاه 10 هفته فرصت داد تا دفاعیه خود را ارائه دهد. این دفاع هنوز علنی نشده است، اما VU Amsterdam قبلاً استدلال کرده بود که داده‌های گزارش پوکورنی – که نشان می‌دهد چقدر طول کشیده تا وارد آزمون خود […]

×