برچسب زده شده با: بیماری های بهداشتی موضوعی ویروس های باکتریایی

بیماری ها فقط تاریخ را شکل ندادند، بلکه آینده را کنترل می کنند

فروردین 24, 14020 22

کندی استدلال می‌کند که آن اکوسیستم می‌تواند به توضیح اسرار دیرینه کمک کند، مثلاً چرا  هوموساپین‌ها از نئاندرتال‌ها پیشی گرفتند – پاسخ: مخلوطی قوی از پاتوژن ها و آمیختگی. همچنین می‌توان فهمید که چگونه گروه‌های کوچکی از فاتحان توانستند بر امپراتوری‌های عظیم دنیای جدید غلبه کنند – بیماری‌های عفونی مانند آبله با اولین ورود به اقیانوس اطلس منتقل شد، سپس جمعیت جهان جدید را از بین برد تا در زمان فتوحات هرنان کورتس. و فرانسیسکو […]

×