برچسب زده شده با: آمازون

رویای تحویل هواپیماهای بدون سرنشین آمازون در حال سقوط است

فروردین 15, 14020 16

نزدیک به سه ساعت طول کشید تا بازی ورق آن صبح تحویل داده شود. نشانگر تغییر مکان داد، GPS همگام سازی شد. پهپاد یک صعود لرزان انجام داد و بر فراز ناظر زمینی پرواز کرد (که توسط خدمه پرواز به عنوان “نگهبان عبور” نامیده می شود) که در کامیونی در جاده مستقر بود تا الزامات FAA برای حفظ خط دید بصری در پهپاد را برآورده کند. . برای مدت کوتاهی روی هدف شناور شد، سپس […]

×